banner01

تاریخچه چهل تیکه دوزی در ایران

چهل تیکه در ایران به نامهای مختلفی شناخته میشود،ازجمله خاتمی دوزی،لندره دوزی و گاهی هم تکه دوزی.
آنچه که در اسناد و مدارک محدود بر می آید،بیانگر این است که چهل تیکه دوزی زمانی که با آجیده دوزی ومطلسه دوزی همراه باشد در گروه رودوزیهای سنتی ایرانی جای میگیرد.

 

چهل تیکه در ایران به نامهای مختلفی شناخته میشود،ازجمله خاتمی دوزی،لندره دوزی و گاهی هم تکه دوزی.
آنچه که در اسناد و مدارک محدود بر می آید،بیانگر این است که چهل تیکه دوزی زمانی که با آجیده دوزی ومطلسه دوزی همراه باشد در گروه رودوزیهای سنتی ایرانی جای میگیرد.اینکه چهل تیکه در ایران به چه زمانی بر میگردد به طور دقیق مشخص نیست ولی در نهایت میتوان گفت که هنر اصلی چهل تیکه سنتی ایرانی یعنی همان وصل کردن پارچه های تکه تکه کنارهم بوده که امروزه به شکل یک هنر در ایران دنبال شده و گسترش پیدا کرده و حتی به علت گسترش این جریان،مردخا هم در این زمینه فعالیتهایی انجام میدهند که این همه،بیانگر این واقعیت است که در هنر چهل تیکه دوزی پارامترهای مختلف و متنوعی را میتوان برای مطالعه لحاظ کرد و به آن پرداخت

نظرات  

#1 تست 1392-10-08 22:06
سلامممممم :-|

اضافه کردن نظر